سوءاستفاده از زنان خانه دار در شبکه بانکی

مشرق نیوز سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۴۵
نماینده بانک سرمایه در دادگاه گفت: قرار بوده از سوی بانک به شش شرکت میلیاردها تومان تسهیلات داده شود این در حالی است که مدیران شرکت ها زنان خانه دار و یا افراد کم توان مالی بودند.

به گزارش مشرق، دهمین جلسه رسیدگی به اتهامات تعداد دیگری از متهمان بانک سرمایه امروز در شعبه سه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
رئیس دادگاه در ابتدا گفت: مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ قرائت و تفهیم می شود متهمین مواظب اظهارات خود باشند و تا پایان جلسه صداقت و انصاف و ادب را در گفتار خود رعایت کنند.
قاضی مسعودی مقام گفت: در جلسه قبل بخشی از مطالب نماینده دادستان قرائت شد و از او می خواهیم باقی مطالب خود را بیان کند.
نماینده دادستان با اذن قاضی از نماینده بانک سرمایه خواست در جایگاه حاضر شود.
نماینده بانک سرمایه گفت: در جلسه قبل آقای خانی درباره اعتبار سنجی مشتریان اعتباری مطالبی را گفت که باید بگویم اعتبار سنجی توسط شعبه انجام می شود و هر کدام از ستون بانک مرتبط با تسهیلات سقف تسهیلات دارند و بالاترین این تسهیلات سه میلیارد تومان آن هم در قبال وثایق منقول است.
وی گفت: اینکه آقای خانی گفته با پیشنهاد شعبه تصمیم می گیرد، این طور نیست اگر این طور باشد چند کارگر ساده می آوریم و به آن ها برگه می دهیم و می گوئیم" مشروط به ارزیابی یا بر اساس مقررات" در حالی که هیئت مدیره مسئول امضاهای خود هستند شما گزارش اعتباری را می بینید و بر اساس آن تصمیم گیری می کنید.
نماینده بانک سرمایه اظهار کرد: اینکه شعبات نظر مختلف می دهند نشان از فرمایشی بودن پیشنهاد است.
وی به روند اعتبارسنجی به صورت اختصار اشاره کرد و گفت: مشتری اعتباری در شعبه شناسایی می شود در خصوص مصوبه ای که ۴۶ درصد سهام فولاد میبد از آقای ریخته گران بابت تسهیلات گرفته شده باید بگویم این بابت ...

سرخط اخبار