اصفهان- ایرنا- کتاب«معماری اصفهان» با معرفی پایتخت و مرکز سیاسی امپراطوری صفویه، جایگاه این سلسله سرنوشت ساز تاریخ ایران و تاثیر آن بر فرهنگ و هنر این سرزمین را بررسی کرده است.

به گفته «پیر لوتی» نویسنده فرانسوی در مقدمه این کتاب: «اصفهان نوینی که شاه عباس بنا کرد از نظر طرح و نقشه، ماورای انتظارات افکار آن زمان بود.»
نویسنده این مجموعه را در ۱۳ فصل نوشته و بیش از پرداختن به نوع معماری و سازه های بنا، تاریخ و تمدن اعصار مختلف بویژه عهد صفوی را تصویر و بازخوانی کرده است.
برخی از نویسندگان کهن بنای این شهر را به «تهمورث دیوبند» پادشاه سوم از سلسله پیشدادیان نسبت داده اند. از داستان های مشهور درباره اصفهان حماسه آفرینی به نام «کاوه آهنگر» از اهالی فریدن است که علیه ضحاک قیام کرد و او را به قتل رساند.
در دوره حکومت سلجوقیان و پایتختی اصفهان، آثاری همچون گنبدهای تاج الملک و خواجه نظام الملک که در مسجد جامع واقع شده اند و همچنین محراب «الجایتوی مغول» ساخته شده اند تا اینکه در عهد صفویه فقه و معماری و نقاشی و حکمت در کنار هم قرار می گیرند و طرح و نقش هایی نو در می اندازند.
بعد از پرداختن اجمالی به تاریخ اصفهان در فصل اول، دومین فصل کتاب به تاریخچه صفویان اختصاص یافته است.
تاریخی که در ۱۵۰ سال از آن، اصفهان پایتخت ایران زمین است و شاه عباس اول تاثیر شگرفی در توسعه، تکامل و زیبایی این خطه دارد به طوری که در ساخت کلی شهر، محیط های هندسی منظم و پیچاپیچ غیرمنظم، اجزای سرپوشیده و سرباز، همه و همه در ایجاد یک رشته روابط فضایی سهیم اند و مردم در آن معانی مختلف زندگی را باز می یابند.
«محمدکریم پیرنیا» مکاتب معماری ایران را به شش شیوه تقسیم کرده است: خراسانی، پارتی، پارسی، رازی، آذری و اصفهانی. جالب است بدانیم شیوه اصفهانی، نام آن را دارد اما جایگاه و خاستگاه آغازین آن اصفهان نبوده است!
مکتب معماری اصفهان را می ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار