تکیه بد اخلاق ها به دیوار کمیته اخلاق

دریافت خبر : سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲
تکیه بد اخلاق ها به دیوار کمیته اخلاق
کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال با انتشار اطلاعیه ای در راستای مبارزه با فساد و اقدامات شائبه انگیز از ممنوعیت ورود خبرنگاران دوسایت ورزشی به ورزشگاهها و اماکن ورزشی کشور و محرومیت سروش سعیدی بازیکن تیم دسته اولی قشقایی خبر داد!

سینا حسینی/
 کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال با انتشار اطلاعیه ای در راستای مبارزه با فساد و اقدامات شائبه انگیز از ممنوعیت ورود خبرنگاران دوسایت ورزشی به ورزشگاهها و اماکن ورزشی کشور و محرومیت سروش سعیدی بازیکن تیم دسته اولی قشقایی خبر داد!
در این که کمیته اخلاق به عنوان یکی از ارکان قضایی فدراسیون فوتبال در جهت پاکسازی حوزه فوتبال از موضوعاتی نظیر فساد و رفتارهای شائبه انگیز در حالت فعالیت اســت تردیدی نیست اما به نظر می آید مصلحت اندیشــی خاصی در نوع برخورد با بزهکاری های موجود در حوزه فوتبال نزد این کمیته وجود دارد چون آنها در حوزه لیگ برتر بــه هیچ یک از اتفاقات عجیب و غریب هفته های اخیر توجهی ندارند.
 شاید مدیران این کمیته مدعی شوند که تحقیقات آنها به صورت مخفیانه و محرمانه انجام می شود اما بالاخره باید تاثیر رسیدگی آنها به اتفاقات و ناهنجاری ها در حوزه لیگ برتر دیده شود، اتفاقی که تاکنون تاثیر آن به عینه دیده نشده است.
در این سالها بیشتر از تاثیرات تنبیهات و برخوردها آنچه عیان بوده است اینکه کمیته انضباطی بیشتر به دنبال کسب درآمد برای مدیریت فوتبال اســت تا برخورد ریشه ای با بد اخلاقیها و ناهنجاری ها در مسابقات فوتبال باشــگاهی.
بازخوانی اتفاقات هفته های اخیر می تواند نبود نقش نظارت و برخورد با خاطیان را به خوبی به تصویر بکشد !
 نارنجک گوجه ای
در جریان بازی سپاهان - استقلال در هفته بیست و پنجم رقابت های لیــگ برتر، هواداران حاضر در ورزشــگاه با به کار بردن الفاظ ناشایســت بارها و بارها فضایی را به وجود آوردند که کارگــردان تلویزیونی صدای محیط را به پائین ترین حد ممکن رســاند تا بیننــدگان تلویزیونی متوجه فحاشیهای ...

[ مشاهده متن کامل تکیه بد اخلاق ها به دیوار کمیته اخلاق قدس آنلاین ]