گزارش یک دفتر کاری آخوندی میان سالهای 1310 تا 1350ق

تیتربرتر شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۳

به گزارش تیتربرتر؛
این دفتر که بالای 550 صفحه است، یادداشت های کاری یک روحانی معروف با نام شیخ علی زاهد قمی است که در نجف زندگی می کرده و این مطالب را طی سالهای 1310 تا 1350 قمری نوشته است.
این دفتر که بالای 550 صفحه است، یادداشت های کاری یک روحانی معروف با نام شیخ علی زاهد قمی است که در نجف زندگی می کرده و این مطالب را طی سالهای 1310 تا 1350 قمری نوشته است.
این دفتر که بالای 550 صفحه است، یادداشت های کاری یک روحانی معروف با نام شیخ علی زاهد قمی است که در نجف زندگی می کرده و این مطالب را طی سالهای 1310 تا 1350 قمری نوشته است.
این دفتر که بالای 550 صفحه است، یادداشت های کاری یک روحانی معروف با نام شیخ علی زاهد قمی است که در نجف زندگی می کرده و این مطالب را طی سالهای 1310 تا 1350 قمری نوشته است.
مرحوم شیخ علی زاهد قمی متولد 1283 ق و متوفای 1371 از عالمان قمی الاصل، اما تهرانی است که در نجف زندگی می کرد. این که وی را به زُهد می شناسند، به دلیل تعبد و تقیدی بود که بسیاری از او می شناختند و در مقام یک عالم و روحانی، نماز جماعت وی محل حضور بسیاری از علما و بزرگان نجف بود.
پدران وی نیز در شمار عالمان شیعه بودند. پدرش محمد ابراهیم از شاگردان سید ابراهیم قزوینی مشهور به صاحب ضوابط و محمد حسن نجفی مؤلف جواهر الکلام بود. نیای مادریش آیت الله شیخ مشکور از علمای نجف و جد خاندان آل مشکور است که پسرش شیخ محمد جواد مشکوری (م 1335ق) خود از عالمان برجسته و مجتهدان بزرگ بود.
اما خود شیخ علی، آقابزرگ که وی را از نزدیک می شناخته، از دانش وی ستایش کرده و از شاگردی او نزد مراجع بزرگ، یاد کرده است [نقباء البشر: 4/1324]. هر دوی آنها نزد ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار