کارگران می گویند: صنایع آجر ماشینی فیروز آباد دو سال است تبدیل به انبار بانک مسکن شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بسیاری از کارخانه های قدیمی، چه دولتی و چه نیمه دولتی و خصوصی، سالهاست که مسیر حضیض را طی می کنند؛ یکی از این کارخانه های قدیمی، صنایع آجر ماشینی فیرروزآباد است که مدتهاست کارگران آن بیکار شده اند.
کارگران این کارخانه قدیمی که دهه ها سابقه فعالیت داشته است، می گویند: کارخانه را بستند؛ تقریباً سال ۹۵ مقدمات را چیدند تا آخر ۹۵ کار خاتمه یافت و کارخانه را بستند؛ پس از آن، شروع به تخریب کردند؛ اما شهرداری جلوی تخریب بیشتر را گرفت.
 این کارگران با بیان اینکه بانک مسکن مالک کارخانه بود، می گویند: کارخانه حدود ۱۲۰ کارگر داشت که همگی بیکار شدند البته معوقات را دادند ولی کارگران که متاسفانه همگی قراردادی بودند، بیکار و آواره شدند.
به گفته ی آنها، یکسری از کارگران هنوز بیکارند تا جایی که در جریان این بیکاری، مشکلات خانوادگی پیدا کردند، برخی نیز به کارهای غیررسمی مثل مسافرکشی روی آوردند.
کارگران، مشکل اصلی را «مرغوبیت زمین های کارخانه» می دانند: چون زمین ها مرغوبیت پیدا کرد و تولید سودی نداشت، زمین ها را گرفتند و کار را تعطیل کردند؛ الان کارخانه آجر ماشینی با دهه ها فعالیت، انبار بانک مسکن شده است؛ این خیلی دردناک است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار