مجری تلویزیون با کنایه می گوید: بخش اعظم گوجه فرنگی را آب تشکیل می دهد، پس همان طور که در مصرف آب صرفه جویی می کنید، اینجا هم باید صرفه جویی کنید!
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار