تفاهم نامه تجهیز موزه مطبوعات آذربایجان به عنوان نخستین موزه مطبوعات کشور بین انجمن صنفی روزنامه نگاران آذربایجان شرقی و مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی با حضور استاندار آذربایجان شرقی در خانه تاریخی صلح جو تبریز منعقد شد.
سرخط اخبار