اعتمادآنلاین| طی ماه های گذشته با توجه به وضعیت تامین کالاهای اساسی و مشکلاتی که در این رابطه برای مردم وجود داشت، مجلس طرح یک فوریتی طرح تامین کالاهای اساسی را مصوب کرد که طی آن پیشنهاداتی در رابطه با توزیع کالاهای اساسی در قالب کالابرگ یا کارت الکترونیک مطرح بود. در این مدت نیز قرار بود سازمان برنامه و بودجه طرح را بررسی کند و در رابطه با تامین منابع آن تصمیم گیری شود.
آنطور که در نهایت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوب شده از این حکایت دارد که دولت ملزم به پرداخت یارانه تامین کالاهای اساسی خواهد کرد.
براین اساس قرار است مبلغ 120 هزار تومان برای هریک از افراد سه دهک اول و 60 هزار تومان برای هر یک از سایر دهک ها واریز شود که به حساب کارت یارانه نقدی آنها خواهد بود.
طبق پیش بینی صورت گرفته این یارانه قرار است به خانواده های کم برخوردار تعلق می گیرد که ظاهرا افراد شناسایی شده در طرح معیشت خانوار خواهند بود.
طرح معیشتی همان طرحی است که از سال گذشته و با اصلاح قیمت بنزین در دستور کار قرار گرفت و طی آن مابه التفاوت ایجاد شده به خانوارهای هدف پرداخت شده بود که قرار بود حدود 60 میلیون نفر از بین جمعیت 78 میلیونی یارانه بگیر گزینش شده و پرداخت کمک های معیشتی به آنها آغاز شد.
کمک های معیشتی به تناسب اعضای خانوار متفاوت بوده و از این قرار است که در هر ماه برای خانواده های یک نفره 55 هزار تومان، دو نفره 103 هزار، سه نفره 138 هزار، چهار نفره 172 هزار و پنج نفره و بیشتر 205 هزار تومان پرداخت می شود.
براین اساس اگر قرار باشد یارانه 120 هزار تومانی کالاهای اساسی نیز با مصوبه نهایی مجلس از سوی دولت پرداخت شود آنگاه سه یارانه نقدی در هر ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار