شمشیربازی، از جمله ورزش هایی است که مورد علاقه جوانان مازندرانی است و گواه این خبر،حضور چندین ورزشکار مازندرانی در تیم های ملی است.

شمشیر بازی، ورزش مورد علاقه مازندرانی ها
 مرشدی گزارش می دهد

سرخط اخبار