کاروان زیر سایه خورشید در بیمارستان بجنورد

خبرگزاری مهر جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۰
کاروان خدام رضوی که پرچم متبرک بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) را به همراه داشتند با حضور در بیمارستان امام حسن شهرستان بجنورد از بیماران عیادت کردند.

کاروان خدام رضوی که پرچم متبرک بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) را به همراه داشتند با حضور در بیمارستان امام حسن (ع) هرستان بجنورد از بیماران عیادت کردند.

سرخط اخبار