اجرای طرح کاهش زنجیره انتقال بیماری کرونا (فاصله گذاری اجتماعی) از هشتم فروردین آغاز شده است. این طرح در راستای کاهش انتقال ویروس کرونا در جامعه، تصویب شده و مشاغلی که شامل این طرح نمی شوند به نوعی برای جلوگیری از انتقال بیماری راهکارهایی درپیش گرفته اند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری