امروز 23 مهر یادآور پایان اولین اعتصاب مطبوعات ایران (در سال 1357) است که البته تنها 4 روز ادامه یافت اما روزنامه نگاران به اهداف مورد نظر دست یافتند.

عصر ایران؛ مهرداد خدیر - امروز 23 مهر یادآور پایان اولین اعتصاب مطبوعات ایران (در سال 1357) است که البته تنها 4 روز ادامه یافت اما روزنامه نگاران به اهداف مورد نظر دست یافتند و پس از آن توانستند نیروهای حکومت نظامی را از تحریریه ها برانند و تا 14 آبان که دولت نظامی روی کار آمد آزادانه به نشر خبر و تحلیل بپردازند.
چنان که گفته شد مطبوعات ایران یک ماه بعد نیز در پی روی کار آمدن دولت ارتشبد ازهاری باز دست به اعتصاب زدند و این بار نه 4 روز که 62 روز به طول انجامید و در واقع در تمام دوران دولت نظامی ازهاری روزنامه ها در اعتصاب بودند و جز اندکی از نشریات منتشر نشدند.
با این حال بسیاری بر این باورند که هر قدر اعتصاب اول ( 19 تا 23 مهر 1357) درست و به موقع و موفقیت آمیز بود اعتصاب دوم ( 14 آبان تا 16 دی 1357) اشتباه بود و حداقل به زیان خود روزنامه نگاران تمام شد چون بیشتر به جریان های چپ و روشنفکری متمایل بودند وعملا مطبوعات با غیبت خود، مردم را به رادیوهای بیگانه سوق دادند.
برخی نیز بر این باورند که روشنفکران ایرانی که با اعتصاب اول مطبوعات هدایت افکار عمومی را دردست گرفته بودند با اعتصاب دوم خودزنی کردند و از صحنه کنار رفتند و در دی ماه و با روی کار آمدن دولت بختیار چشم گشودند و دیدند دست بالا را در اقناع رسانه ای ندارند و منابع کسب خبر و تحلیل تفاوت یافته است.
این ادعای سلطنت طلبان که رادیو بی بی سی از انقلاب ایران حمایت می کرد نیز به خاطر آن است که در اوج انقلاب 57 و در آن 62 روز مطبوعات در اعتصاب بودند و در آن زمان که از تلویزیون ماهواره ای و شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی خبری نبود طبیعی بود که مردم اخبار را هر شب ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار