روستای آبگاه در شهرستان نیکشهر به دلیل نداشتن سیل بند حفاظتی، در زمان بارندگی ها، همواره در خطر سیل و تخریب مزارع کشاورزی قرار دارد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار