مدافعان سلامت حوزه مقاومت علی ابن ابیطالب ساری و پایگاه مقاومت امام حسین کوی اتحاد برای ششمین بار منازل وکوچه ها ی اتحاد وخیبر را ضد عفونی کزدند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری