کاروان همسفره برای اجرای سرود توسط گروه بین المللی «اسوه» در تمام شهرستان های استان سمنان در راستای اجرای کار فرهنگی در قالب رزمایش «مواسات، همدلی و کمک مؤمنانه» به حرکت درآمد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری