همگان بر این باوریم که گرچه کمیت باسوادان و مراکز آموزشی مسیر صعودی دارد ولی کیفیت با سرعت بیشتری در حال تنزل می باشد.

تابناک کهگیلویه و بویراحمد ، سجاد افسر ، از دو دهه گذشته تا کنون متاسفانه کیفیت آموزش در کشور مسیر نزولی را طی می کند فرایندی که چندان برای صاحبان سیاست ناخوشایند نیست چرا که نگرش سیاستگزارن آموزش حول محور کمیت می باشد .بدون تردید همه شاهد و شنونده ی آمارهای سالیانه ی مرکزهای گسترش سواد و آموزش هستیم که مدام با مقایسه کمیتی آمارهای سال جاری با سال های گذشته وحتی دوران قبل از انقلاب ،سعی بر تحمیل کردن افزایش آمار با سوادان به جامعه دارند اما واقعیت امر ،چنین چیزی نیست .
همگان بر این باوریم که گرچه کمیت باسوادان و مراکز آموزشی مسیر صعودی دارد ولی کیفیت با سرعت بیشتری در حال تنزل می باشد.
سیاست های غلط ،کارشناسان غیر متخصص ،ورود نهادهای غیر مرتبط به امر آموزش ،ناراضی بودن آموزش دهنده ها و تجاری شدن آموزش زمینه را برای افول آموزش روز به روز فراهم تر می کند.
اما در شرایط امروز جامعه که مردم با اپیدمی کرونا دست وپنجه نرم می کنند باز هم سیاست های غلط متولیان آموزش وپرورش ،تن نحیف و رنجور آموزش را با سرعت بیشتری به ورطه نابودی می کشاند و دیری نخواهد شد که باید فاتحه ی آموزش راخواند و حلوایش را خیرات کرد. همان طور که سیاست بازگشایی مدارس سبب افزایش فاتحه خوانی ثانیه برای دانش آموزان، معلمان و هم وطنانی شده است که بر اثر کرونا جان خود را از دست می دهند..
برای خیلی از مردم و فرهنگیان اصرار وزارت آموزش وپرورش بر بازگشایی مدارس جای سوال وتعجب دارد .
چرا در شرایطی که خیل عظیمی از شهرهای کشور در وضعیت قرمز قرار دارند دستور باز گشایی مدارس صادر می شود؟دستوری که رمز گشایی از مفهوم آن به یک معادله ی هزار مجهولی تبدیل شده است.
مشخص نیست ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار