ایران اکونومیست- یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معافیت مناطق آزاد از مالیات نتیجه ای جز فساد نداشته است، گفت: تاکنون چندین هزار میلیارد تومان از بورس کالا به اسم مناطق آزاد کالا خریداری شده است.

هادی سبحانیان، در مورد مضرات معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری، اظهار داشت: در حال حاضر موضوع اعطای معافیت به مناطق آزاد تجاری یکی از بحث های چالش برانگیز سیاست گذاران است؛ موضوعی که توسط دستگاه های نظارتی و نهادهای کارشناسی با چالش مواجه شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: دستگاه های نظارتی و نهادهای کارشناسی معتقدند اعطای معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای مناطق آزاد نه تنها منطبق با مبانی نظری این مالیات نیست بلکه پیامدها و تبعاتی را برای اقتصاد کشور دارد که فساد و فرار مالیاتی و تبعیض بخشی از آنهاست.
وی ادامه داد: فلسفه تشکیل مناطق آزاد این بود که بدون درگیر شدن با بروکراسی اداری و پرداخت مالیات در حوزه عملکرد، انگیزه ای برای فعالان اقتصادی ایجاد شود که در آنجا سرمایه گذاری کنند و همچنین سرمایه خارجی جذب شود و در نتیجه با رونق تولید در مناطق آزاد، اشتغالزایی صورت گیرد تا هم صادرات در کشور رونق گیرد و هم آبادانی به آن مناطق برود.
سبحانیان گفت: مطابق با این منطق نظری لازم است که بر اساس برنامه زمانبندی شده مشخص و به صورت هدفمند، در حوزه مالیات عملکرد، معافیت ها اعطا شود.
سواستفاده شرکت ها از معافیت مناطق آزاد
وی با اشاره به مطرح بودن معافیت مناطق آزاد از مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: مالیات بر ارزش افزوده هیچ گونه اصابتی بر تولیدکننده ندارد لذا این حرف غلط است که این مناطق را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کنیم و بگوییم که به دنبال حمایت از تولیدکننده هستیم. گوینده چنین حرفی با نظام مالیات بر ارزش افزوده آشنایی ندارد یعنی هدفی را دنبال می کند که اگرچه هدف خوبی است اما برای آن ابزار خوبی را ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار