خرج خانوارها همچنان بیش از دخل شان است

خبرگزاری مهر دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۰

به گزارش خبرگزاری مهر ، مابه التفاوت درآمد و هزینه خانوارهای شهری و روستایی کشور در سال ١٣٩٧ به تفکیک دهک های درآمدی و مقایسه روند آن با سال های گذشته از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
بر اساس نتایج طرح های آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال ١٣٩٧ هر خانوار شهری در کل سال به طور متوسط ۴٣ میلیون و ۴٩١ هزار تومان درآمد و ٣٩ میلیون و ٣٢٣ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه ٣ میلیون و ۶۲۴ هزار تومان درآمد و ٣ میلیون و ٢٧٧ هزار تومان هزینه است.
هر خانوار روستایی نیز در سال مزبور ٢٣ میلیون و ٣١١ هزار تومان درآمد و ٢١ میلیون و ۴۴٧ هزار تومان هزینه داشته که معادل متوسط ماهانه یک میلیون و ٩۴٣ تومان درآمد و یک میلیون و ٧٨٧ هزار تومان هزینه بوده است.
پیشی گرفتن درآمد خانوار از هزینه ها
مابه التفاوت درآمد و هزینه سالانه خانوارهای کشور در سال ١٣٩٧ نشان می دهد هر خانوار شهری به طور متوسط ۴ میلیون و ١۶٨ هزار تومان و هر خانوار روستایی به طور متوسط یک میلیون و ٨۶۴ هزار تومان بیشتر از هزینه سالانه اش درآمد داشته است که معادل متوسط ماهانه ٣۴٧ هزار و ٣٠٠ تومان و ١۵۵ هزار و ۴٠٠ تومان به ترتیب برای هر خانوار شهری و روستایی بوده است.
لازم به ذکر است مابه التفاوت درآمد و هزینه خانوار لزوماً به معنی پس انداز خانوار نیست. به طور ساده پس انداز عبارت است از بخشی از درآمدهای افراد که خرج نشده است. اما در تحلیل های اقتصاد کلان مفهوم صحیح پس انداز را باید از جریان دایره وار درآمد و تولید ملی فهمید. با توجه به اینکه هر درآمدی که ایجاد می ­شود از طرف دیگر به معنی تولید کالا و خدمات است، لذا خودداری از مصرف و خرج ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار