مقایسه دیدگاه های سان تزو و لیدل هارت درباره جنگ غیرمستقیم

اندیشکده روابط بین الملل چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۵:۵۳

حسین اژدر
اندیشکده روابط بین الملل: قدیمی ترین استراتژی پرداز شناخته شده در طول تاریخ ،شاید «سان تزو» بوده که حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح در چین می زیست. وی صاحب کتابی در باب مسائل نظامی و استراتژیک با عنوان “هنر جنگ” است که در دوران معاصر از اقبال فراوانی برخوردار است.
به باور سان تزو جنگ تنها یک مسئله نظامی صرف نیست ، بلکه جوانب مختلف اطلاعاتی روانی، اقتصادی و سیاسی را در برمی گیرد. (سان تزو؛هنر جنگ؛ترجمه حسن حبیبی؛تهران:قلم،1359،ص 8)
ازاین رو دیدگاه او به آنچه ما امروز به نام استراتژی می خوانیم بسیار نزدیک است. وی به عنوان یک نظامی و استراتژی شناس می کوشید تا برنامه ریزی و رهبری عملیات نظامی را بر بنیادی عقلایی استوار سازد. وی بر خلاف نویسندگان رومی و یونانی به تنظیم و تدوین شیوه های پیچیده علاقه ای نشان نمی داد. در واقع هدف و افق دید وی تنظیم برنامه ای است مبتنی بر روشی درست و خردمندانه به منظور استفاده ی سرداران و فرماندهان تا بتوان با آن روش، در پی جنگی ظفرمندانه باشند.
او نیروی اخلاقی و معنوی و استعدادهای انسانی را از عوامل قطعی برخوردهای مسلحانه می دانست. او موفقیت استراتژی نظامی را علاوه بر موارد مذکور در گرو وحدت داخلی ،ثبات و امنیت ملی و روحیه ی بالای نظامیان می دانست.
( سان تزو؛هنر جنگ؛ترجمه حسن حبیبی؛تهران:قلم،1359،ص12) در حقیقت بنا به یافته های تاریخی، سان تزو اولین کسی است که از رویکرد غیر مستقیم طرفداری کرده است وی در این خصوص بیان می دارد که :در طی مدت زمان جنگ برای حصول اطمینان از کسب پیروزی به روشی غیر مستقیم نیاز خواهد بود.
عقاید نظامی سان تزو بسیاری از عناصر رویکرد غیر مستقیم را در خود دارد: اصول ...

سرخط اخبار