کارشناس مسئول مهارت های زندگی سازمان بهزیستی استان تهران دو موضوع طلاق و اعتیاد را آسیب اجتماعی مشترک تمام استان های کشور عنوان کرد و گفت: با این وجود شاخص های فرهنگی و اجتماعی ایجاد کننده این آسیب ها در استان تهران نسبت به استان های دیگر متفاوت است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسین ناصری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به برنامه سازمان بهزیستی کشور برای پرداختن به آسیب های اجتماعی هر استان به شکل بومی سازی شده افزود: برنامه مهارت های زندگی از سال ۷۵ در سازمان بهزیستی آغاز به کار کرده است، اما بعد از گذشت ۲۰ سال لازم بود تا تغییراتی در این برنامه اعمال شود. در سال ۹۵ با یک وقفه در اجرا تصمیم گرفته شد تا برنامه مهارت های زندگی از رویکرد ارتقایی به رویکرد پیشگیرانه-ارتقایی تغییر کند.
وی در ادامه با بیان اینکه مدل ارتقایی صرفا مبتنی بر تقویت تواناییهای مخاطب است، اما مدل پیشگیرانه مبتنی بر در نظر گرفتن آسیب اجتماعی مشخص و ارائه اطلاعات و مهارت های لازم برای پیشگیری است، اظهار کرد: در حال حاضر تمامی استان ها دو آسیب اجتماعی مشترک عبارت است از طلاق و اعتیاد که البته قرار است در رویکردهای پیشگیرانه و ارتقایی مهارت های زندگی به این دو آسیب بپردازیم و اطلاعات لازم برای گروه های مخاطب چهارگانه شامل کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان را فراهم کنیم.
این کارشناس مهارت های زندگی ادامه داد: در مدل فعلی، مهارت های زندگی بومی سازی شده است که در تهران همزمان با سه استان دیگر موفق به تولیدات محتواهای خاص استان شدیم. در آینده نه چندان دور نیز با تکمیل تولیدات محتوایی مختص هر استان خدمات پیشگیرانه ارتقایی را در قالب مهارت های زندگی در مراکز مشاوره تحت نظارت سازمان بهزیستی به عموم مردم ارائه خواهیم داد.
ناصری در ادامه تصریح کرد: همانطور که افراد زبان انگلیسی را در آموزشگاه ها و ورزش را در باشگاه ها یاد می گیرند، مهارت های زندگی را هم در ساختار مشخصی باید بیاموزند. البته آموزش مهارت های زندگی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار