آغاز فرایند توزیع میوه تنظیم بازار

دریافت خبر : جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۱۱
با بازشدن درب سالن های سردخانه، فرایند توزیع میوه های تنظیم بازاری شب عید آغاز شد


[ مشاهده متن کامل آغاز فرایند توزیع میوه تنظیم بازار واحد مرکزی خبر ]