ایرنا - گرگان - قوم ترکمن قالیبافی را در کنار دامداری، همچون هنری ارجمند و اجدادی و عاملی برای تقویت زیربنای اقتصاد خانوادگی و ایلی خود حفظ کرده اند. قالیبافی حرفه زنان ترکمن است و آنان این هنر را نسل به نسل از گذشتگان به ارث برده اند؛ زن و دختر ترکمن به فرشبافی نه برای تفریح بلکه امری ضروری برای زندگی خود می نگرد. هرچند که این روزها بدلیل شرایط تحریم و گرانی مواد اولیه، ادامه این هنر برای نسل حاضر با مشکلاتی روبرو شده اما بازهم با تمام ناملایمات، این هنر ظریف ترکمن سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر درحال انتقال است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار