کبری آسوپار روزنامه نگار مطرح در توئیتر خود بخشی از سخنان رهبر انقلاب را بازنشر کردند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار