قفسه های مربوط به ویتامین های تقویت کننده سیستم ایمنی بدن ، داروهای مربوط به آلرژی و تب ،قفسه شربت سرفه و همچنین مواد شوینده و ضد باکتری و قفسه های دستمال کاغذی و دستمال توالت خالی شده است.
سرخط اخبار