هنگام بارندگی، حدفاصل سه راهی کارخانه سیمان تهران تا ابتدای محله امین آباد و حاجی آباد در شهرستان ری به علت ساماندهی نشدن حریم جاده، حجم زیادی آب جمع شده و به شکل رودخانه در کنار جاده و وسط مسیر جاری و موجب انسداد مسیر و ایجاد مشکل برای تردد خودروها می شود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار