در آستانه تحلیف جوبایدن جو امنیتی بی سابقه ای در ایالت متحده آمریکا حکمفرماست، تاجایی که همه مناطق و خیابان های منتهی به کنگره مملو از سرباز است. در اکثر این خیابان ها ورود ممنوع اعلام شده است.
سرخط اخبار