گروه بین الملل- بحران اقتصادی در دوران همه گیری کرونا، فرصت سوءاستفاده برای مافیای ایتالیا فراهم کرده است.

به گزارش پایگاه خبری پلیس به نقل از شبکه تلویزیونی "یورونیوز"؛ با شروع همه گیری کرونا و کاهش درآمد تجار و شرکت های خصوصی، رفتار گروه های مافیایی در جنوب ایتالیا خشن تر اما فرصت طلب تر از همیشه شده است.
خبرگزاری فرانسه با چند تن از تجار و مدیران شرکت های خصوصی در این باره گفت وگو کرده است.
یکی از آنها "گابریل منوتی"، مدیرعامل شرکتی در استان "پولیای" ایتالیا است. وی که از یک گروه مافیایی به پلیس شکایت کرده است، می گوید آخرین بار او را تهدید کرده اند در صورت عدم پرداخت باج او را «دوتکه» خواهندکرد. این در حالی است که در پی شیوع ویروس کرونا، صنعت توریسم، بیشترین ضرر را متحمل شده است و با بحرانی جدی روبروست. صاحبان این صنعت پولی در بساط ندارند که بخواهند باج به گروه های مافیایی هم بدهند. بدین ترتیب به صورت خودکار صنایع بحران زده و ورشکسته به کنترل مافیا می افتد.
آمارهای پلیس ایتالیا در استان های جنوبی کشور نشان می دهد که باج گیری از مغازه داران و تاجران در دوران شیوع کرونا به صورت تصاعدی از سوی گروه های مافیایی افزایش یافته است. هرچند گروه های مافیایی در ناپل، سیسیل و کالابریا همواره در سال های اخیرفعال بوده اند اما فعالیت هایی نظیر باج گیری های محسوس از تاجران محلی کاهش یافته بود. اما امروز شکایات متعدد نشان می دهد که بحران اقتصادی، فرصت طلایی برای این گروه ها فراهم کرده است.
"انزو چیکونته" نویسنده کتابهای تحقیقی مختلف درباره گروه های مافیایی ایتالیا می گوید: «همه گیری و قرنطینه های پی در پی آن، بسیاری از تاجران را به مرز ورشکستگی کشانده است. در این دوران استراتژی گروه های مافیایی روشن است. به تاجران بحران زده پول قرض می دهند ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار