قرص های آرام بخش و ضد افسردگی که به اصطلاح به آن ها قرص های اعصاب گفته می شود چه تاثیری در قدرت باروری مردان دارند؟ آیا قرص اعصاب و ضد افسردگی باعث ناباروری می شود؟ قرص های ضد افسردگی باعث کاهش کیفیت و تعداد اسپرم می شوند؟

محققان معتقدند دارو های ضدافسردگی باعث کاهش میل جنسی مردان می شوند و همچنین مصرف برخی از آن ها تاثیر منفی روی میزان اسپرم آن ها دارد. دارو های مهار کننده باز جذب سروتونین که به اختصار به آن ها SSRI گفته می شود، در درازمدت باعث شکست کروموزوم های اسپرم و باعث ناباروری در مردان می شود. نتایج تحقیقات نشان داده در بین مردان مصرف کننده این دارو ها کیفیت تعداد اسپرم ها متفاوت است. یعنی تحرک و کیفیت اسپرم ها در مردانی که به مدت سه ماه یا بیشتر از این دارو ها استفاده می کنند خیلی کمتر از بقیه مردان است. فلوکستین، سرترالین، پاروکستین، فلووکسامین از جمله دارو های ضد افسردگی مهار کننده باز جذب سروتونین هستند. محققان معتقدند بیماران مبتلا به افسردگی که این دارو ها را روزانه به مدت طولانی استفاده می کنند، ممکن است در طولانی مدت دچار اختلال در باروری شوند. البته پزشکان متخصص تاکید می کنند اختلال در باروری به دلیل مصرف این دارو ها با آزمایش تجزیه منی مشخص نمی شود، چون با انجام آزمایش پارامتر های تجزیه منی که شامل تعداد، حرکت و شکل اسپرم می شود همه چیز طبیعی است و فقط آزمایش شکست کروموزومی وجود ناباروری را مشخص می کند. میزان شکست کروموزومی به صورت درصد بیان می شود. در مردان طبیعی اندازه آن باید بین ۲۰ تا ۲۷ درصد باشد. اگر میزان شکست کروموزومی بالای ۳۰درصد باشد، می تواند باعث ناباروری در مردان شود.
قرص اعصاب و کاهش میل جنسی
دارو های مهم ضد افسردگی یا همان دارو های مهارکننده برداشت جذب سروتونین عوارض دیگری هم دارند. این دارو ها می توانند باعث ایجاد اختلال جنسی و کاهش میل جنسی در مردان شوند. محققان معتقدند حدود ۳۰درصد از مردانی که طولانی ...

سرخط اخبار