رئیس دانشگاه تهران گفت: آزمون تستی و کوتاه کنکور، رقابت سالم و منطقی برای ورود به دانشگاه را فراهم نمی کند و روش «آ. ت. ت» به عنوان تلفیقی از آزمون تستی، سوابق تحصیلی و مصاحبه در مقطع ارشد بهتر جواب می دهد.

به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، برخی کاربران فارس با ثبت سوژه در سامانه فارس من با موضوع « اعتراض به مصوبه آ. ت. ت »، اعلام کردند که این طرح عدالت را برقرار نمی کند.
روح کلی این طرح، تغییر نحوه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد است که با اختیار دادن به دانشگاه ها در انتخاب دانشجویان از بین دانشجویان معرفی شده بیشتر از ظرفیت صورت می گیرد تا دانشجویانی با شایستگی بیشتر به دانشگاه ها راه پیدا کنند.
برخی دانشجویان که بیشتر از دانشگاه های آزاد، غیرانتفاعی و علمی کاربردی یا دانشجوی تغییر رشته ای هستند نگران هستند که این روش عدالت را برقرار نکند و استادان در انتخاب دانشجو به دانشجویان دانشگاه خود رغبت بیشتری داشته باشند.
همچنین برخی کاربران هم با ثبت سوژه دیگری خواستار « لغو طرح آ.ت.ت از کنکور ارشد 99 در راستای ایجاد عدالت » شده اند.
خبرنگار فارس نظر مسئولان دانشگاهی را درباره این طرح جویا شده است.
*رئیس دانشگاه تهران: طرح آ. ت. ت برای دانشگاه زحمت دارد؛ اما موافق آن هستیم
محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، درباره مطرح شدن دوباره طرح «آ. ت. ت» برای تغییر شیوه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، اظهار داشت: در دانشگاه تهران به دنبال عدالت آموزشی هستیم.
وی ادامه داد: به این معنا که افرادی که امکان ورود به یک رشته دانشگاهی را دارند در یک رقابت سالم و منطقی وارد دانشگاه شوند.
نیلی احمدآبادی تصریح کرد: ما متقاضی هر شیوه سنجش و پذیرشی هستیم که رقابت سالم و منطقی را تأمین کند.
رئیس دانشگاه تهران افزود: روش های فعلی که در آنها طی یک آزمون در مدت ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار