هم اندیشی ها برای تقویت صنعت چای در سال رونق تولید

واحد مرکزی خبر پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۰:۴۸
استاندار گیلان گفت: امسال بهترین فرصت برای تقویت رونق صنعت تولید چای داخلی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز گیلان، استاندار گیلان در نشست با دست اندرکاران صنعت چای گیلان با تاکید بر اینکه رونق چای در سال جاری بهترین زمان برای گام برداشتن در تقویت تولید چای داخلی در مدت ۵ساله است گفت: در این مسیر وظایف دولت، سندیکای چای و اتحادیه چایکاران باید به وضوح مشخص باشد.
مصطفی سالاری با اشاره به اینکه حذف اختصاص ارز دولتی در محصول چای و حمایت های دولت منجر به رونق بازار چای شد، افزود: زمانی می توانیم این رونق را حفظ کنیم که با بهزراعی شاهد تولید برگ سبز با کیفیت تر باشیم.
وی با بیان اینکه چای با کیفیت داخلی قدرت رقابت با صنعت چای دنیا و نیز افزایش میزان صادرات را دارد، افزود: تولید چای با کیفیت اقبال عمومی مردم از چای داخلی را به دنبال دارد. 
استاندار گیلان با بیان اینکه رقابت میان کارخانه داران باید تقویت شود گفت: فعالیت کارخانه های تولید چای در گروی رغبت چایکاران در باغ چای است.
مصطفی سالاری با اشاره به اینکه برای پایدار ماندن صنعت چای نیازمند همکاری، وفاق و همدلی درون استانی هستیم افزود: باید با ایجاد ساز و کار مناسب همچون نوع نرخ گذاری، ایجاد منابع برای آبیاری نوین و پشتیبانی از سیاست کیفی سازی، چایکاران را به چیدن برگ سبز با کیفیت ترغیب کنیم.
وی اضافه کرد: تلاش می کنیم در جهت حفظ صنعت چای انتظارات دست اندرکاران تولید این محصول را محقق کنیم.