یک خانم بهار است و آقایان جویا، شما و اُ و پرنده های پوپو و نانا و... که از شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 10 دست بچه های زیر شش سال را می گیرند و از دریچه «پاشو پاشو کوچولو» به مهدکودک می برند. مهدکودکی تلویزیونی که در آن خردسالان مهارت می آموزند، ورزش می کنند، شعر و قصه می خوانند و... نام این برنامه از ترانه ای قدیمی وام گرفته شده است و هر صبح بچه ها را در دل نمایش و قصه و با پوشش سرگرمی به یادگیری دعوت می کند. کارگردان این برنامه 200 قسمتی که از شبکه پویا پخش می شود مهدی نیک روش است و تهیه کنندگی آن را یوسف سرشار بر عهده دارد. اجرای «پاشو پاشو کوچولو» با سارا روستاپور است و امیرحسین انصافی و مهدی حاجی بابایی هم در بخش های نمایشی، ورزشی و... حضور دارند. آنگونه که تهیه کننده و مجری برنامه می گویند جامعه هدف این برنامه زیر 7 ساله ها هستند و هدفش آموزشی و تربیتی است. از سرشار و روستاپور درباره این برنامه ترکیبی که از نیمه دی روی آنتن رفته است، بیشتر پرسیدیم.
جای خالی «پاشو پاشو کوچولو»
یوسف سرشار، تهیه کننده برنامه درباره شکل گیری ایده این برنامه به جام جم می گوید: در این چهار پنج سال که در گروه کودک فعالیت کردیم جای چنین برنامه ترکیبی که آیتم های مختلف، عروسک و... داشته باشد خالی بود. خانم روستاپور را که بچه ها از گذشته می شناختند و با برنامه مهدپویا بیشتر با ایشان آشنا شدند. می دانستیم که با ویژگی های مجری مان که در این برنامه خانم بهار نام دارد، بچه ها ارتباط برقرار می کنند و دوستش خواهند داشت و دیگر شخصیت ها و عروسک ها هم محبوب خواهند شد. با استفاده از این ظرفیت ها سعی کردیم مهد خانگی برای بچه ها ایجاد کنیم. یعنی ایده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار