کمک مردم به حیوانات گرسنه در سراسر جهان در روز های کرونایی در این گزارش قابل مشاهده است.
سرخط اخبار