پتروشیمی لردگان پنجشنبه ۶ آذر ۹۹ از طریق ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهوری و وزرای صمت و نفت، همچنین با حضور مدیران ارشد چهارمحال و بختیاری به طور رسمی افتتاح شد. این پروژه یکی از مهم ترین پروژه های کشوری است که ساخت آن در دوران شدیدترین تحریم های بین المللی و به دست توانمند مهندسین داخلی نهایی و راه اندازی شده است. بر اساس گزارش ارائه شده توسط این پتروشیمی، تولید این مجتمع عمدتا اوره و آمونیاک است که ظرفیت تولید سالانه یک هزار و ۷۳ تن اوره و ۶۷۷ تن آمونیاک را دارد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار