کارگران در کارخانه تولید اتومبیل برقی فولکس واگن در کشور آلمان مشغول مونتاژ خودرو ها می باشند.
سرخط اخبار