شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین به فکر افزایش سرمایه افتاده است.

به گزارش بورس نیوز ، شرکت مجتمع کشت و صنعت چین چین در نظر دارد افزایش سرمایه انجام دهد.
بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها تهیه خواهد شد و پس از تصویب هیات مدیره به حسابرس مستقل ارسال خواهد شد.

سرخط اخبار