روزنامه های پنج شنبه، 26 اردیبهشت 1398

شبکه خبر پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۸:۴۸
اطلاعات: آغاز توقف برخی تعهدات برجامی ایران/ قدس: طبل تو خالی ترامپ/ جوان: تفرقه در تیم ترامپ/ خراسان: احتمال اخراج بولتون/ از مهمترین عناوین روزنامه های امروز است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
رخدادهای اقتصادی نیز همانند روزهای دیگر، بخشی از عناوین مهم مطبوعات را به خود اختصاص داده اند.