فیلم | زوایایی باورنکردنی از سیل ۶ فروردین شیراز؛ وقتی کامیون هم حریف جریان آب نشد!

دریافت خبر : سه شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۴۹