فرماندار شهرستان تبریز اظهار کرد: سیصد و بیست و هشت نفر تا پایان ساعت ثبت نام، ثبت نام کرده اند که 13 درصد آنان زن و 87 درصد آنان متشکل از مرد ها بودند.
به گزارش همنوا، هم اکنون فرماندار تبریز با حضور در جمع خبرنگاران گفت: دویست و پنجاه و هفت نفر از ثبت نام شدگان تا به این لحظه و در این حوزه انتخابیه مدرک فوق لیسانس ، چهل و چهار نفر دکتری و ۸ نفر حوزوی شرکت کرده اند.
وی ادامه داد: ۱۰ نفر از ثبت نام کنندگان سابقه حضور در مجلس و ۵۷ نفر نیز سابقه داوطلبی در دوره های قبل را داشته اند.
بهروز مهدوی گفت: تعداد چهل و پنج نفر کاندیدا نسبت به دوره قبل که دویست و هشتاد و سه نفر بودند افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: تا کنون در سراسر کشور چهارده هزار و نهصد و نود و هشت نفر ثبت نام کرده اند.
مهدوی در انتها نسبت داوطلبی به هر کرسی حوزه انتخابیه تبریز،اسکو و آذرشهر را پنجاه و پنج نفر اعلام کرد.
شناسه خبر : 37715

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار