در نظرسنجی جدید رسانه ملی شبکه سه بیشترین و شبکه افق کمترین مخاطب سیما را داشته اند.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی از مخاطبان سیما در فصل تابستان ۱۳۹۹، شبکه های سه (۵۱.۱٪)، یک (۴۵.۲٪) و خبر (۴۵.۱٪) به ترتیب در رتبه های اول تا سوم پرمخاطب ترین شبکه های سیما قرار گرفتند و مشخص شد شبکه خبر معاونت سیاسی با ۱۴.۳ درصد، شبکه مستند سیما با ۱۰.۲ درصد و شبکه تماشای سیما با ۷.۸ درصد بیشترین رشد را نسبت به تابستان ۱۳۹۸ داشته اند. 
بر اساس این نظرسنجی ۷۴.۷ درصد بیننده برنامه های مختلف سیمای رسانه ملی در فصل تابستان بودند و به طور میانگین سه ساعت و ۲۱ دقیقه پای برنامه های تلویزیون نشستند. 
بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات، میزان مخاطبان رسانه ملی در فصل تابستان ۹۹ نسبت به تابستان ۹۸ حدود ۱.۸ درصد رشد داشته است و حدود ۲۳.۲ درصد از بینندگان در تابستان ۹۹ بیش از پنج ساعت در روز پای برنامه های تلویزیون نشسته اند. 
بر اساس نتایج به دست آمده از این نظرسنجی، پربیننده ترین ساعات تماشای تلویزیون در فصل تابستان به شرح ذیل بوده است: 
ساعت ۲۱ تا ۲۲ با ۷۱ درصد مخاطب، ساعت ۲۲ تا ۲۳ با ۶۴.۸ درصد مخاطب و ساعت ۲۰ تا ۲۱ با ۶۱.۷ درصد مخاطب بیشترین بیننده را دارند. 
نتیجه نظرسنجی مرکز تحقیقات رسانه ملی نشان می دهد که شبکه های سه سیما، یک سیما، خبر معاونت سیاسی، آی فیلم معاونت برون مرزی و دو سیما بیشترین مخاطب را در فصل تابستان داشته اند که جزئیات آن در جدول زیر ارائه می شود: 
شبکه سه با ۵۱.۲ درصد، شبکه یک با ۴۵.۲ درصد، شبکه خبر با ۴۵.۱ درصد، شبکه آی فیلم با ۴۳.۱ درصد، شبکه دو با ۳۵.۹ درصد، شبکه نسیم با ۳۲ درصد، شبکه مستند با ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار