رهبر معظم انقلاب: شرط لازم برای تحول نترسیدن از دشمن و دشمنی ها است. امروز با حضور فضای مجازی مخافت ها غالبا تند و تیز و اذیت کننده است که در مسیر تحول نباید ملاحظه این ها را کرد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری