قیمت کاغذ سربه فلک کشید

جهان نیوز سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۶
در حالی که ناشران در تأمین کاغذ برای انتشار کتاب دچار مشکل هستند، امروز قیمت کاغذ با افزایش ناگهانی مواجه شد.

به گزارش جهان نیوز ، کاغذ که در هفته های گذشته و بعد از تعطیلات نوروز قیمت ثابتی را تجربه می کرد، امروز سه شنبه 27 فروردین ماه یکباره با افزایش چند 10 هزار تومانی مواجه شد. بر این اساس هر بند کاغذ تحریر 70 گرمی 70 در 100 اندونزی به 400 هزار تومان رسید؛ این در حالی است که روز گذشته قیمت هر بند این نوع کاغذ 350 تا 360 هزار تومان بود.
همچنین قیمت هر بند کاغذ 70 گرمی 60 در 90 اندنوزی نیز 350 هزار تومان معامله شده است.
بازار مقوا و گلاسه نیز دست کمی از بازار کاغذ ندارد ، بر این اساس قیمت هر کیلو کاغذ گلاسه از 22 هزار و 500 تومان به 26 هزار تومان افزایش یافته است و قیمت هر کیلو مقوای پست طوسی از 186 هزار تومان به 197 هزار تومان افزایش یافته است.
منبع:تسنیم