حقیقت انقلاب امروز در خیابان های پایتخت و سراسر این سرزمین پر عظمت دوباره تجلی یافت و بیست و دوم بهمن تماشایی را در تاریخ ایران عزیز رقم زد. آتش نشانان، پیک های موتوری و حتی کاسب هایی که 22 بهمن برای راهپیمایی به خیابان آزادی تهران آمده بودند، قاب ماندگار دیگری در دوربین انقلاب رقم زدند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار