فصل اقتصاد - معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، تحولات اقتصاد کلان بخش مسکن را تشریح کرد.
به گزارش فصل اقتصاد به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، تحولات اقتصاد کلان بخش مسکن را تشریح کرد. در این گزارش که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تهیه و تنظیم شده است، سهم ارزش افزوده از سال 92 روند کاهشی داشته است و از 7.8 درصد در سال 92 به 5.1 درصد در سال 96 رسیده است. همچنین این گزارش حاکی است که طی سه ماهه اول سال 96 نسبت به سه ماهه اول سال 97 تغییر چشمگیر نداشته و معادل 5.6هزار میلیاردتومان بوده است.
این گزارش از بررسی روند بلندمدت افزایش اجاره بها، حاکی از آن است که نرخ رشد اجاره بها بیشتر تحت تاثیر نرخ تورم عمومی قرار می گیرد و رابطه مستقیمی با جهش های ناگهانی قیمت مسکن ندارد.
این گزارش حاکی است که ارزش افزوده فعالیت های بخش مسکن و ساختمان از سال 92 روند نزولی داشته به طوریکه از سال 93 رشد منفی 0.4 درصد رخ داده است. روند نزولی نرخ رشد ارزش افزوده با فاصله بسیار زیادی در سال 94 به منفی 17.1 درصد رسیده است و از سال 95 ارزش افزوده بخش و ساختمان روند رو به بهبودی را آغاز کرده است، اگرچه این روند همچنان منفی است اما از منفی 17.1 درصد در سال 94 به منفی 13.1 درصد در سال 95 رسید که این روند در سال 96 با افزایش انتظار بهبود فضای اقتصادی رشد مثبت 1.3 درصدی را تجربه کرد. اما در سه ماهه اول سال 97 ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرد. این گزارش می افزاید که بیشترین تحولات اقتصادی سال 97 در نیمه دوم سال اتفاق افتاد که قطعا بر روی ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار