رییس بانک مرکزی عنوان کرد: با پیش بینی ها و اقدامات مورد نظر شاهد بهتر شدن وضعیت خواهیم بود.

رییس بانک مرکزی گفت: با سیاست های اتخاذ شده، قیمت ارز متعادل می شود.
به گزارش ایرنا، عبدالناصر همتی اظهار کرد: قیمت واقعی ارز نرخ هایی که در بازار و فضای مجازی مطرح می کنند نیست و با برنامه و سیاست می توان این نرخ را تعدیل کرد.
وی ادامه داد: این سیاست را آغاز کردیم و در سامانه نیما و در تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان این سیاست ها اعمال و ارز متقاضیان واقعی ارز را به تدریج تامین می کنیم.
رییس بانک مرکزی عنوان کرد: با پیش بینی ها و اقدامات مورد نظر شاهد بهتر شدن وضعیت خواهیم بود.
همتی تصریح کرد: کسانی که می خواهند اقتصاد کشور را بهم بریزند به نتیجه نمی رسند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار