درخشان ترین ستاره دنباله داری که در ربع قرن گذشته در نیمکره شمالی قابل رویت است این ستاره دنباله دار که با عنوان«نئو وایز» شناخته می شود این هفته در درخشان ترین حالت خود قرار دارد و با دور شدن از خورشید کم نور می شود. اگر آسمان روشن دارید ، حدود یک ساعت بعد از غروب آفتاب به بیرون بروید و به شمال غربی نزدیک افق نگاه کنید.این ستاره دنباله دار قطری حدود ۵ کیلومتر دارد. هسته آن با موادی قیرگون پوشیده شده است که عمرشان به منشا منظومه شمسی ما در ۴.۶ میلیارد سال پیش باز می گردد.
سرخط اخبار