مسابقات آزاد گلف کشوری در بخش آقایان با حضور ۵۰ گلف باز از استان های مختلف در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد.
سرخط اخبار