طی حکمی از سوی رئیس کل سازمان خصوصی سازی، معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های سازمان خصوصی سازی منصوب شد.

به گزارش ایران خبر ، به نقل از سازمان خصوصی سازی، طی حکمی از سوی علیرضا صالح، رئیس کل سازمان خصوصی سازی، «ابوالقاسم شمسی جامخانه» به سمت معاون شرکت ها و قیمت گذاری بنگاه های سازمان خصوصی سازی منصوب شد.
پیش از این ابوالقاسم شمسی جامخانه از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی نیز منصوب شده بود.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار