اینکه ترامپ می گوید قصد تغییر رژیم را ندارد یک دروغ است

دفتر مقام معظم رهبری پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳
سرخط اخبار