ابلاغ آیین نامه اصلاحی نظام سنجش اعتبار

ایسنا سه شنبه ۴ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۱۶
هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ با هدف حذف فضای انحصار و افزایش کیفیت گزارش های اعتبارسنجی، آیین نامه نظام سنجش اعتبار مصوب را اصلاح کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، این اصلاحات با هدف ساماندهی و نظارت بر سازمان هایی که بر اساس مفاد آیین نامه ملزم به ارائه اطلاعات به سامانه اعتبارسنجی می باشند، ممانعت از بروز انحصار و عدم وجود رقابت در زمینه فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی، تعیین ضمانت اجرایی برای مقابله با متخلفان و طرز رسیدگی به شکایات و نحوه برخورد با متخلفان در زمینه تامین کنندگان و استفاده کنندگان اطلاعات شرکتهای سنجش اعتبار صورت گرفته است.
براساس آیین نامه جدید هر شرکت اعتبارسنجی صرفاً در قالب شرکت سهامی به صورت غیردولتی، با مجوز بانک مرکزی و تحت نظارت آن بانک فعالیت خواهد کرد و حداقل مبلغ سرمایه برای تأسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شد.

سرخط اخبار