چالش ضوابط جدید قیمت گذاری خودرو در بازار مجازی

مشرق نیوز پنج شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۸
تصمیم مشترک اتحادیه های کسب وکار اینترنتی و نمایشگاه داران خودرو برای مقابله با التهاب قیمت در سایت های خرید و فروش به لیست قیمت رسمی روزانه اتحادیه ختم شد .

به گزارش مشرق، پس از حذف قیمت از آگهی های خودرو در سایت های خرید و فروش در ۱۸ اردیبهشت ماه، اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی و اتحادیه نمایشگاه داران تهران روی دستورالعمل دادستانی، شرایط جدیدی را برای ثبت آگهی های خودرو در سایت های خرید و فروش وضع کردند.
*وضع مقررات جدید برای قیمت گذاری خودرو در آگهی های اینترنتی
طبق گفته رضا الفت نسب سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، قرار شد اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران لیست قیمت را به اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بدهد و این اتحادیه نیز قیمت ها را به سایت ها و پلتفرم های درج آگهی اعلام کند که پس از آن درج قیمت خودرو با حداکثر ۳ درصد بیش از قیمت اعلامی، در آگهی های اینترنتی ممکن شود و در صورت افزایش التهاب در بازار خودرو نیز اتحادیه نمایشگاه داران تهران روزانه در ۲ نوبت، کف قیمت خودروها را به اتحادیه اعلام کنند. قرار بود از یکی ۲ روز آینده کار روی روال افتد.
*کاستی های لیست قیمت اتحادیه نمایشگاه داران خودرو
در پیگیری از یک سایت خرید و فروش درباره اینکه آیا قیمت های اتحادیه نمایشگاه داران خودرو تهران به سایت ها رسیده است؟ پاسخ داده شد که تاکنون ۲ یا ۳ بار قیمت ها داده شده است که ابتدا لیست قیمت ها تنها شامل قیمت خودروهای داخلی صفر بود و در نوبت آخر قیمت ها برخی خودروهای خارجی صفر نیز اضافه شده است؛ همچنین در ابتدا در لیست قیمت های اتحادیه نمایشگاه داران، قیمت های ارائه شده برای خودروها مربوط به تحویل روز نبود و در واقع قیمت ها مربوط به تحویل حداقل ۳۰ روز آینده بودند که اکنون قیمت ها واقعی تر و به بازار نزدیک تر شده است.
همچنین هنوز جای قیمت های خودروهای کارکرده در این ...